748386f6-d1dc-4c92-8964-57eedf1302f8

«واژه‌های عزادار»؛ به بهانه‌ی درگذشت «نجف دریابندری»

علی‌رضا کیوانی‌نژاد یکم  من آدم‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنم: آن‌ها که به پنجره ایمان دارند و آن‌ها که به دیوار متوسل می‌شوند. طبیعتا در گروه دوم آدم‌های زیادی وجود دارند که به زعم من، کارشان در بهترین حالتْ تکثیر تنهایی است و رنگین‌کمان را به صلابه می‌کشند و اگر دستشان برسد، برای شنیدن […]