مجله خوانش

ماهرخ پورزینال

شاعر یا داستان‌نویس، مسئله این است تا دهه‌های اول و دوم قرن معاصر، زنان به نسبت کمتر از مردان دل‌سپرده و فعّال در دنیای ادبیات بودند و آنانی که پا در این وادی گذاشتند، قریب به اتفاق یا از درباریان و منصوبان‌شان بودند یا از طبقه‌ی روشن‌فکر ودارای والدینی تحصیل‌کرده و تاثیرگذار. ماهرخ پورزینال امّا […]

Herman Melville

هرمان ملویل: جستجوگر تاریکی‌ها

هرمان ملویل (۱۸۱۹-۱۸۹۱) نویسنده‌ای است که داستان‌هایش را زیست کرد و به خلق آثاری نائل شد که توانست داستان کوتاه آمریکا را از سطح تجاری و سرگرم‌کننده به آثار ادبی فاخر و هنری برساند. ملویل در این مسیر تنها نبود و پیشگامان مطرحی همچون ادگار الن پو و ناتانیل هاتورن نیز نقش پررنگی در شکوفایی […]

Duane Michals

ادبیات­‌درمانی در جهان

مدت‌هاست که ادبیات در دو ساحت خواندن و نوشتن به دلیل اثر قدرتمندش به‌مثابه‌ی نوعی درمان شناخته شده است. استفاده از ادبیات به عنوان یک روش درمانی به یونان باستان بازمی‌گردد، زمانی که کتابخانه‌های یونان به عنوان مکان‌هایی مقدس با قدرت درمانی شناخته می‌شدند. عبارت کتاب‌درمانی یا «bibliotherapy» از واژه‌های یونانی کتاب «biblion» و بهبود […]

mansooreh hosseini

منصوره حسینی

نویسنده‌ای نقاش یا نقاشی نویسنده؟ اگر نام منصوره حسینی نقاش را جستجو کنیم، ده‌ها مطلب از زندگی و آثار او به چشم می‌خورد؛ ولی منصوره حسینی نویسنده هم بود. او با رمان بلند «پوتین گلی» جزو نویسندگان زن ایرانی‌ست که پیشه‌ی اصلی‌اش نقّاشی‌ست. منصوره در سال ۱۳۰۵ شمسی در تهران و در خانواده‌ای مرفّه به […]