نیما یوشیج

«در اهمیتِ زبان»؛ درباره‌ی نامه‌های نیما یوشیج

نامه‌ها را باید به‌عنوان گونه‌ای از ادبیات پذیرفت و مورد بررسی قرار داد. متن‌هایی که بر اثر برانگیختگی عاطفی و به قصد ارسال پیام به مخاطب از طریق یک مجرا و با توجه به بافت و زمینه‌ای خاص شکل می‌گیرند. کل این فرآیند را می‌توان، آن‌چنان که یاکوبسن در مقاله‌ی مشهورش «از نشانه‌شناسی تا شعرشناسی» […]