جلال آل احمد

نامه‌ای در قامتِ جبهه‌بندیِ انواع روشنفکری

درباره‌ی نامه‌های جلال آل‌احمد   بسیاری از اساتید روزنامه‌نگاری به تازه‌کارهای روزنامه‌نویسی و آن‌ها که دوست دارند نوشتن را، پیشنهاد می‌کنند که گزارشات و نامه‌ها و کتاب‌های جلال‌ آل‌احمد را مطالعه کنند. شخصیتی که مخالفان سینه‌چاکِ بسیار دارد. مخالفانی که بیشترشان را قشر روشنفکر ایرانی تشکیل می‌دهد. مخالفتی که ریشه‌اش در مواضع جلال است، در […]